هریسون فورد می‌گوید دکارد یک شبیه‌ساز است

Home
Account
Cart
Search